İNSAN İNSANIN KURDU DOĞANIN DÜŞMANIDIRGÜNÜN NOTU(İNSAN İNSANIN KURDU,DOĞANIN DÜŞMANIDIR):
      İnsan oğlu Milyonlarca yıl hem doğa, hem de birbiri ile savaşarak, sömürerek yaşamını ve neslini devam ettirmeye çalışmış bunu da başarmıştır. Ancak giderek çoğalması, bilim ve teknolojide inanılmaz başarılar elde etmesi doğa ile savaşı büyütmüş, Doğa teknolojinin  ve bilimin desteği ile ye katledilmeye başlanmıştır. Sonuçta DOĞA İLE MÜCADELE VE SÖMÜRÜ, VAROLMA SAVAŞINI AŞARAK EGEMEN GÜÇLER TARAFINDAN İNSANOĞLU NA ZARAR VERİR HALE GELMİŞTİR.
     Son birkaç gündür yaşadığımız ve artık kimsenin gizlemeyi başaramadığı İLİÇ Altın madeninde çevre felaketiyle karşılaştık. Hep yazar çizeriz ülkemizdeki  22 yıllık yönetim neo-liberalizm ve küresellerle işbirliği yolunu açan Özal ın 24 Ocak 1980 Kararları doğrultusunda ülkenin varlıklarını talan etmiş, yer üstü ve yeraltı kaynaklarını pay alarak halkın çıkarlarına aykırı bir biçimde sermayenin emrine tahsis etmiştir. Vahşi Madencilik ve yer altı kaynak ları bu talanın en önemli ve facia boyutundaki kısmıdır. 
     Yeraltı kaynaklarının işletme ruhsatlarının yabancılarda ve küresellerde olması Doğanın acımasızca tahribini de beraberinde getirmiştir. Zengin ve sınırsız olanaklara sahip küreseller insanlar dahil her şeyi satın almış, kaynaklar halkın ve toplumun aleyhine kullanmıştır.. Yaşanan son felaket bu satın almanın bir görüntüsüdür. Artık Ceset karaya vurmuştur gizlenemiyor.. Sonuç şu, İnsan insanın ve doğanın kurdudur (HOMO LUPUS EST HOMUNUS ET NATURAE)

Hasan Saim ÖZTÜRK


Mehmet Ali Arslan NameGazetesi Name Gazetesi
Daha yeni Daha eski